Our Blog תחומי פעילות של אינטרנשנל מוברס

אורזים מקצועיים

אנו מציעים שירות אריזה על ידי אורזים מקצועיים, שצברו ניסיון רב שנים בהובלות דירות.

צוות שלו יגיע ביום האריזה למקום עם קרטונים חדשים וכל ציוד אחר הנדרש לצורך אריזה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. במידת הצורך נשתמש בסימון על ידי מדבקות לצורך זיהוי כל קרטון וקרטון בתיאום עם הלקוח.

מחשבים, מסכי מחשב, טלוויזיות וציוד עדין אחר  – נארז בניילון בועות הנועד לשמור על שלמותם של הפרטים.

האורזים המקצועיים שלנו מגיעים למקום בזמן, מוכנים עם כל הציוד הנדרש בהתאם למקום, ומוכנים לכל התפתחות וגמישות לצרכים של הלקוח.

Comments are closed.