Our Blog תחומי פעילות של אינטרנשנל מוברס

ליקוט מוצרים

אחסון המוצרים במחסנים – נועד לצורך ליקוט ההזמנות והפצה ללקוחות.

תהליך ליקוט ההזמנות במחסנים הינו רכיב ההוצאה העיקרי בפעילות המערכת הלוגיסטית מבחינת עלויות כוח אדם ומשאבים אחרים.

כאשר אתם מזמינים שרות הנ"ל בחברת אינטרנשנל מוברס – אתם משפרים את יעילות של מרכז ההפצה שלכם.

Comments are closed.